O fundacji

Przekaż nam 1% podatku KRS 0000688309

Jesteśmy dla ludzi

Fundacja AWRA została powołana przez właścicieli
Przedsiębiorstwa AWRA Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin.

Potrzeba powołania fundacji pojawiła się u nich po uświadomieniu sobie współwystępowania dwóch faktów. Pierwszym z nich jest to, że firma AWRA znaczącą część swoich produktów sprzedaje na rynek afrykański - głównie do Ghany.

Drugi fakt, to uzmysłowienie sobie przez właścicieli firmy, że wypracowując w Afryce część zysków, mają oni moralny obowiązek podzielenia się nimi ze społecznością afrykańską, która jest najbardziej zacofana cywilizacyjnie i w największym stopniu potrzebuje pomocy.

Uważają oni, że najbardziej efektywne i perspektywiczne jest inwestowanie w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

Z czasem uznano, że fundacja powinna zaangażować się także w rozwiązywanie lokalnych problemów i postanowiono poszerzyć zakres działalności o pomoc dla pracowników zakładu oraz o pomoc dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.


 POBIERZ - Statut fundacji