Nasze projekty

We are building a school n Ghana


Data rozpoczęcia: 2017 r. / Data planowanego zakończenia: 2019 r.

OPIS PROJEKTUTo achieve our goals, we have established cooperation with the Order of the Salesians who are fulfilling their mission in Ghana.

The Order has the biggest experience in educational work. We already have a specific location in the north of the country, where we want to build the first educational facility. The village is called Tatale and lies just off the border with Togo approx. 500 km north of the Atlantic Ocean. The building is to be a school block serving primary education. It will help to improve the huge shortage of infrastructure for public education and will allow children from the very poor, underdeveloped villages of the Tatale district to gain eductation. The project is expected to cover around 180 students during the school year. We believe that after the project is completed, more children will have access to basic education, and after its completion they will be better prepared to continue learning, to acquire a profession and to take on new life challenges. Being aware of the enormity of the needs of the local community, we are dreaming about plans for further undertakings. We have a deep conviction that we will be able to implement many needed and useful projects.


AKTUALNOŚCI PROJEKTU:

27 Marca 2019 r.

Nadszedł czas na...tynkowanie


Pora deszczowa ustąpiła, a teren wraz z drogą dojazdową do wioski osuszył się. Dzięki temu materiały budowlane dotarły do Nankando. Nadszedł czas na realizację kolejnych zadań. Tym razem jest to nakładanie tynków na wewnętrzne ściany budynku. Panowie w blasku słońca i pocie czoła wykonują zleconą pracę. Ciekawe co na to dzieciaki...?


22 Listopada 2018 r.

Niebawem budowa szkoły zostanie wznowiona


    Do Nankando można dojechać tylko w jeden sposób. Jest to piaszczysta droga, po której można poruszać się za pomocą pojazdu terenowego. Niestety dojazd do wioski jest możliwy jedynie w porze suchej, bo w porze deszczowej wertepy zamieniają się w rzekę. Wówczas wioska jest odcięta od świata.
    Właśnie z powodu pory deszczowej, w ciągu kilku ostatnich miesięcy, budowa szkoły nie mogła być kontynuowana. Obecnie z niecierpliwością czekamy na osuszenie drogi i wznowienie budowy.

Zapraszamy do śledzenia aktualności :)


10 Lipca 2018 r.

Budynek szkoły w stanie surowym. Zakupiono materiały na dach.


Otrzymaliśmy kolejne zdjęcia, które pokazują ,że budowa murów szkoły w stanie surowym została ukończona. Został także zakupiony materiał służący do budowy konstrukcji dachu oraz blacha na jego pokrycie.  Materiały te muszą teraz zostać przetransportowane z Temse kilkaset kilometrów na północ - do Nankando - miejsca budowy szkoły.


04 Czerwca 2018 r.

Wykonanie wieńca - etap kończący budowę murów szkoły


Budowa murów szkoły dobiega końca. Otrzymaliśmy zdjęcia z szalowania i zalewania wieńca. Budynek nabiera okazałych kształtów.


14 Maja 2018 r.

Mury pną się już do góry


Otrzymaliśmy dziś kolejne zdjęcie z Nankando . Tempo prac jest imponujące, bo widać już mury szkoły. Darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie i natychmiast po otrzymaniu zdjęć pokazujemy postęp robót, by każdy mógł dostrzec "swoją cegiełkę" w realizowanym projekcie.


10 Kwietnia 2018 r.

Budowa fundamentów dobiega końca


Otrzymaliśmy zdjęcia pokazujące, że pierwszy etap budowy szkoły dobiega końca. Mury "wyszły" z ziemi i można sobie unaocznić, jaką powierzchnię zajmie budynek.


27 Marca 2018 r.

Prace przy budowie nabierają tempa


Otrzymaliśmy dziś kolejną porcję zdjęć pokazujących ,jak posuwają się prace przy zalewaniu fundamentów szkoły. Można na te zdjęcia spojrzeć również od strony praktycznej i podziwiać przy użyciu jakich prostych metod powstaje ta budowla.


19 Marca 2018 r.

ROZPOCZĘTO BUDOWĘ SZKOŁY


Z olbrzymią radością pokazujemy pierwsze zdjęcia, które otrzymaliśmy dziś z Ghany, z Nankando. Widzimy, co aktualnie jest wykonywane. Jest to dowód, że budowa szkoły się rozpoczęła. Mamy  nadzieję, że aktualne zdjęcia zachęcą hodowców do ofiarności na ten cel.


09 Lutego 2018 r.

Błogosławieństwo ziemi pod budowę szkoły.


W dniu dzisiejszym doszło do spotkania Salezjanina - księdza Krzysztofa Nizniaka z mieszkańcami wioski Nankando , w której będzie wybudowana szkoła. W trakcie spotkania twórcy projektu, a zarazem przyszli kierownicy budowy, zaprezentowali  projekt szkoły. Ksiądz Krzysztof i proboszcz parafii w Tatale - księdz Iwan Stojanowicz pobłogosławili ziemię, na której zostanie wybudowana szkoła. Teren pod budowę jest już uporządkowany przez mieszkańców wioski. Pozbierali oni kamienie i  zgromadzili część piasku. Ważne jest, aby  w miarę szybko, udało im się zgromadzić resztę piasku i rozpocząć produkcję pustaków, gdyż wykonanie fundamentów i filarów budynku planowane jest zanim rozpocznie się pora deszczowa, która przerwie prace. Zaprezentowane zdjęcia przybliżają miejsce, w którym ma powstać szkoła, a także pozwalają wyobrazić sobie panujące tam warunki bytowania.
Ostatnie 5 zdjęć koresponduje ze Świętem Chorych , które będzie obchodzone za dwa dni. Zdjęcia te prezentują spotkanie kapłanów z chorymi, połączone z wspólną modlitwą i udzieleniem komunii św.


08 stycznia 2018 r.

Podpisanie porozumienia


     Dnia 4 stycznia 2018 roku podpisano porozumienie  pomiędzy "Fundacja AWRA" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim a Salezjanami z Don Bosco Prowincja w Zachodniej Afryce, z siedzibą w Republice Ghana, miejscowości Ashiaman-Tema. Na mocy niniejszego porozumienia Fundacja zobowiązała się dofinansować budowę szkoły podstawowej  w Ghanie, w północnym rejonie tego kraju - w Tatale, dokładnie  w wiosce Nankando/Ntordo.
     Fundacja przyjęła na siebie zobowiązanie dofinansowania całości budowy szkoły kwotą 82000 euro. W chwili podpisania porozumienia Fundacja posiada środki na sfinansowanie 30% wartości inwestycji. Wpłaty na poczet budowy szkoły Fundacja będzie dokonywać 4 transzami. Pierwsza transza w kwocie 25000 euro została już przekazana na konto Salezjan - niezwłocznie po podpisaniu porozumienia. Terminy płatności następnych transz, to : 30.04.2018 r , 31.12.2018 r. i 31.03.2019r.
   Szkoła ma posiadać 6 oddziałów ( 6 klas ) i 4 toalety, a łączna powierzchnia użytkowa ma być nie mniejsza niż 820,8 metrów kwadratowych. Salezjanie Don Bosco zobowiązali się taką szkołę wybudować, przeznaczając na ten cel całość środków przekazanych przez Fundację. Inwestycja będzie realizowana sukcesywnie , wg. standardów obowiązujących w północnym rejonie Ghany, począwszy od stycznia 2018 roku. Planowany termin jej zakończenia, to kwiecień 2019 roku. Budynek szkoły po zakończeniu realizacji Projektu będzie stanowił własność Zgromadzenia Salezjan , zgodnie z prawem wewnętrznym Republiki Ghany. Po dacie oddania szkoły do użytku winna być ona bezpłatna i dostępna dla lokalnej społeczności. Salezjanie we współpracy z agendami rządowymi zobowiązują się zapewnić odpowiedni personel z właściwym wykształceniem , który będzie zarządzać w.w. placówką , oraz prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
   W 2017 roku minęło 25 lat od rozpoczęcia przez Salezjan działalności charytatywnej na terenie Ghany. Bilans dzieł zrealizowanych w Ghanie w tych latach, w postaci wybudowanych , a następnie prowadzonych placówek oświatowo-wychowawczych jest imponujący. Dlatego można mieć pewność, że posiadają Oni w tym względzie wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji tego dzieła, co sprawi, że wspólnie doprowadzimy je do szczęśliwego ukończenia.

05 stycznia 2018 r.

Aktualne warunki nauki


Tak wyglądają obecnie warunki, w jakich uczą się dzieci w miejscowości, w której ma zostać wybudowana szkoła podstawowa ze środków ofiarowanych przez Fundację AWRA.


30 Października 2017 r.

Preparing the documentation


The AWRA Foundation together with the Province of the Salesians in Ghana are currently developing a legal formula for an agreement defining the conditions under which the school construction project will be implemented. The agreement is to clarify in detail all aspects of cooperation during and after the project. The expected date of signing the agreement is 08 - 10/11/2017.

"Dzieci Dzieciom"


Data rozpoczęcia: 2018 r. / Data planowanego zakończenia: 2019 r.

OPIS PROJEKTU

Projekt "Dzieci Dzieciom" stworzono w celu uwrażliwienia ludzi na krytyczne warunki życia w północnej Ghanie. 

 

Główne założenie projektu to uwrażliwienie i budowa świadomości polskich dzieci, że mogą pomagać dzieciom ghanijskim oraz zachęcenie ludzi dobrej woli do wsparcia Fundacji AWRA. 


   Postanowiliśmy pokazać dzieciom z lokalnego środowiska (Miasto i Gmina Odolanów), że ich zaangażowanie może przełożyć się na korzyści finansowe dla mieszkańców Nankando. Pierwszym etapem projektu "Dzieci Dzieciom", było ogłoszenie konkursu plastycznego w szkołach podstawowych. W wydarzeniu tym uczniowie klas I-VI mieli za zadanie wykonać kartkę bożonarodzeniową.
   Aby uzmysłowić "pomocnikom", że realnie wspierają budowę szkoły,  firma AWRA GROUP zobowiązała się do przekazania 1€ za każdą zgłoszoną pracę konkursową. W ten sposób wszyscy uczestnicy konkursu mogą pochwalić się, że... "mają swój kawałek dachu" na szkole w Afryce.
Dodatkowo dzieci przekazały swoje prace na własność firmy AWRA GROUP. Tym sposobem zakończył się pierwszy etap projektu. 

   Kolejną część naszego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od wysłania wszystkich kartek do osób/firm/jednostek związanych biznesowo z firmą AWRA GROUP.

Do listów załączyliśmy informacje o projekcie, zaangażowaniu lokalnej społeczności uczniowskiej oraz
o możliwości wsparcia finansowego Fundacji AWRA. Tak zakończyło się drugie ogniwo naszego pomysłu.

Trzeci etap projektu to dla nas czas oczekiwania... Oczekiwania na wsparcie Fundacji datkami od wszystkich ludzi dobrej woli, do których skierowaliśmy prace konkursowe wykonane przez Dzieci.


Zapraszamy do śledzenia aktualności :)