Nasze projekty

Przekaż nam 1% podatku KRS 0000688309

Projekt: 20 komputerów dla szkoły technicznej w Togo


Data rozpoczęcia: 2022 r. / Data zakończenia: 2023 r.

OPIS PROJEKTU

Od dwóch lat Fundacja AWRA działa jako Organizacja Pożytku Publicznego.
W tym czasie udało się zebrać, głównie w formie odpisów podatkowych, a w mniejszym stopniu dobrowolnych wpłat darczyńców , odpowiednią kwotę na zrealizowanie trzeciego projektu pomocy dla Afryki. 
Tym razem Salezjanie z Ghany zwrócili się do Fundacji z prośbą o sfinansowanie projektu : zakupu 20 komputerów dla Don Bosco Technical Institute w miejscowości Kara w Togo. 
02.11.2022 r. zostało zawarte porozumienie między Fundacją AWRA a Towarzystwem Świętego Franciszka Salezego - Salezjanami Księdza Bosko z Zachodniej Afryki Prowincji Południowej ( Anglophone : West Africa South Province ). Porozumienie to szczegółowo opisuje tryb i warunki udzielenia pomocy finansowej na zakup komputerów. W porozumieniu umieszczono zapis, że korzystanie z komputerów winno być bezpłatne i ogólnodostępne dla społeczności uczniowskiej szkoły technicznej w Kara. 
Koszt zakupu 20 komputerów wynosi 9360 euro. Sumę tą Fundacja przekaże Towarzystwu niezwłocznie po podpisaniu stosownych dokumentów przez obydwie strony.    

AKTUALNOŚCI PROJEKTU:

10 Stycznia 2023 r.

Komputery do szkoły w Togo zostały zakupione


Otrzymaliśmy zdjęcia ze szkoły technicznej w Togo, prezentujące komputery zakupione ze środków przekazanych przez Fundację AWRA. Pierwsze cztery zdjęcia pokazują uczniów pracujących przy komputerach, a następne nauczycieli uczestniczących w zorganizowanym dla nich kursie. Przekazane zdjęcia dokumentują więc  zrealizowanie trzeciego projektu. 
Warto chyba zacytować dwa spontaniczne komentarze wypowiedziane przez sympatyków Fundacji po obejrzeniu poniższych zdjęć:
1. Uważam, że to super inwestycja, bo pewnie bez Fundacji nigdy nie mieliby takich możliwości.
2. Ale piękny widok.
W imieniu uczniów i nauczycieli z Togo dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku, oraz inne wpłaty indywidualne, za wsparcie finansowe umożliwające realizację trzeciego projektu.


Projekt: Budujemy drugą szkołę w Ghanie!


Data rozpoczęcia: 2020 r. / Data zakończenia: 2021 r.

OPIS PROJEKTUOd czasu zakończenia projektu w Nankando wiedzieliśmy o innej wiosce w tym samym dystrykcie, w której również potrzebna jest szkoła. Wioska nazywa się Ntordo i historia tamtejszej szkoły nie należy do kolorowych. Już jakiś czas temu udało się tam wybudować i uruchomić szkołę, która niestety nie przetrwała załamania pogody. Budynek uległ poważnym uszkodzeniom w trakcie wichury i nie nadawał się już do użytku. Dzieciaki na tę chwilę uczą się w prowizorycznym budynku zrobionym z blachy, możemy sobie tylko wyobrazić jakie temperatury muszą panować w środku i jak ciężko jest tam się skupić na lekcji. 
 
W związku z tym przychodzimy z bardzo pozytywną wiadomością: Fundacja AWRA podpisała porozumienie z Salezjanami z Don Bosco Prowincja w Zachodniej Afryce na dofinansowanie odbudowy szkoły w Ntordo. Już niedługo będziemy przekazywać więcej szczegółów odnośnie tego projektu. 


AKTUALNOŚCI PROJEKTU:

01 Czerwca 2022 r.

Szkoła w Ntordo oficjalnie oddana do użytku


28 maja 2022 r. została oddana do użytku szkoła w Ntordo. Pierwotnie uroczystość ta miała sie odbyć 23.02.2022 r. (jak jest to zapisane na tablicy pamiątkowej). Jednak obawiano się, że podczas jej przebiegu może dojść do rozruchów plemiennych i dlatego przesunięto otwarcie szkoły na późniejszy termin.
Ostatecznie w dniu 28 maja połączono dwa wydarzenia : poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy oraz poświęcenie i oficjalne otwarcie szkoły.
Uroczystość poświęcenia szkoły miała skromny charakter, ponieważ nie zostały jeszcze zażegnane nieporozumienia plemienne.
Z powodu trwającej pandemii covid 19 na uroczystość otwarcia nie przyjechała delegacja z Polski.
Poświęcenia szkoły dokonał Biskup diecezji Yendi.
Aby uzmysłowić sobie jakie znaczenie ma dla społeczności Ntordo nowa szkoła , wystarczy porównać warunki nauki pokazane na początku realizacji projektu ze zdjęciami dzieci w nowych klasach ( zajęcia lekcyjne odbywają sie już od początku lutego ).


14 Września 2021 r.

Szkoła w Ntordo na ukończeniu


Otrzymaliśmy najnowsze zdjęcia z Ghany. W szkole w Ntordo wylewane dzisiaj były posadzki. Wybudowany i wykończony jest już także węzeł sanitarny przy szkole. 29 Lipca 2021 r.

Zmiany, zmiany, zmiany...


Od czasu ostatniej aktualizacji dużo się zmieniło - budynek szkoły w Ntordo został w tym czasie otynkowany, wstawione zostały okna i drzwi, a w ostatnim czasie montowano sufity w salach. Jak widać prace budowlano-wykończeniowe coraz szybciez zmierzają ku końcowi. 


08 Maja 2021 r.

Szkoła ma już dach!


Pod koniec kwietnia budynek szkoły w Ntordo pokryty został blachą dachową. Przyjemnie patrzy się na postępy w budowie nowego obiektu. Zapraszamy do śledzenia aktualności.  


13 Stycznia 2021 r.

Najnowsze zdjęcia z budowy


Otrzymaliśmy wczoraj nową porcję zdjęć z Ntordo. Tempo prac przy budowie szkoły nie zwalnia. Mury są już prawie na ukończeniu, co niezmiernie nas cieszy.


20 Grudnia 2020 r.

Mury pną się ku górze


Otrzmaliśmy koleją porcję zdjęć z budowy w Ntordo. Jaki widać prace są na zaawansowanym etapie, a mury szkoły pną się coraz wyżej.


14 Grudnia 2020 r.

Postępy budowy w Ntordo


Otrzymaliśmy zdjęcia oraz wideo nagrane w zeszłym tygodniu, pokazujące starą szkołę i postępy budowy nowej szkoły w Ntordo. Prace są na takim etapie, że można bardzo łatwo wyobrazić sobie finalny rozmiar i kształt szkoły.


20 Listopada 2020 r.

Początki szkoły w Ntordo


Otrzymaliśmy wczoraj pierwsze zdjęcia z budowy szkoły w Ntordo. Bardzo się cieszymy, że pomimo sytuacji na świecie, prowadzone są prace budowlane. Zapraszamy do śledzenia dalszych aktualności. 


16 Września 2020 r.

Droga do Ntordo


Droga do Ntordo jest równie trudna jak ta do Nankando - pora deszczowa znacząco utrudnia, a czasami nawet uniemożliwia dotarcie do wioski. 


07 Września 2020 r.

Aktualne warunki panujące w Ntordo


Tak wyglądają pozostałości po szkole w Ntordo i tymczasowy budynek wykonany z blachy dachowej. 

Projekt: Aktualności z Ghany


Data rozpoczęcia: 2020 r. / Data zakończenia: 2020 r.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU:

14 Października 2021 r.

Zajęcia w szkołach w Nankando i Ntordo


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pokazujemy jak wyglądają lekcje w szkole tymczasowej w Ntordo oraz w wybudowanej przez Fundację AWRA szkole w Nankando, w Ghanie. Lekcje w NtordoZabawa podczas zajęć w NtordoLekcja biologii w szkole w Nankando

25 Maja 2020 r.

Fundacja AWRA organizacją pożytku publicznego


W Dniu Afryki jest tam niezmiernie miło poinformować Państwa, że od dnia 14.05.2020 Fundacja AWRA jest organizacją pożytku publicznego. Wiąże się to między innymi z możliwością przekazywania 1% podatku dochodowego na działalność statutową Fundacji.


26 Kwietnia 2020 r.

Pandemia w Afryce


W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą na świecie i rozprzestrzeniającym się koronawirusem w Afryce, Salezjanie odwiedzają wioski w Ghanie dostarczając tam środki czystości oraz instruując ludność jak uchronić się przed zakażeniem. Otrzymaliśmy zdjęcia z takiej wizyty w wiosce Ntordo (niedaleko Nankando), która również potrzebuje szkoły - na zdjęciach widać pozostałości po poprzednim budynku zniszczonym rok temu przez wichurę oraz tymczasową szkołę z blachy. 


Projekt: Projekt "Dzieci Dzieciom"


Data rozpoczęcia: 2018 r. / Data zakończenia: 2019 r.

OPIS PROJEKTU

Projekt "Dzieci Dzieciom" stworzono w celu uwrażliwienia ludzi na krytyczne warunki życia w północnej Ghanie. 

 

Główne założenie projektu to uwrażliwienie i budowa świadomości polskich dzieci, że mogą pomagać dzieciom ghanijskim oraz zachęcenie ludzi dobrej woli do wsparcia Fundacji AWRA. 


   Postanowiliśmy pokazać dzieciom z lokalnego środowiska (Miasto i Gmina Odolanów), że ich zaangażowanie może przełożyć się na korzyści finansowe dla mieszkańców Nankando. Pierwszym etapem projektu "Dzieci Dzieciom", było ogłoszenie konkursu plastycznego w szkołach podstawowych. W wydarzeniu tym uczniowie klas I-VI mieli za zadanie wykonać kartkę bożonarodzeniową.
   Aby uzmysłowić "pomocnikom", że realnie wspierają budowę szkoły,  firma AWRA GROUP zobowiązała się do przekazania 1€ za każdą zgłoszoną pracę konkursową. W ten sposób wszyscy uczestnicy konkursu mogą pochwalić się, że... "mają swój kawałek dachu" na szkole w Afryce.
Dodatkowo dzieci przekazały swoje prace na własność firmy AWRA GROUP. Tym sposobem zakończył się pierwszy etap projektu. 

   Kolejną część naszego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od wysłania wszystkich kartek do osób/firm/jednostek związanych biznesowo z firmą AWRA GROUP.

Do listów załączyliśmy informacje o projekcie, zaangażowaniu lokalnej społeczności uczniowskiej oraz
o możliwości wsparcia finansowego Fundacji AWRA. Tak zakończyło się drugie ogniwo naszego pomysłu.

Trzeci etap projektu to dla nas czas oczekiwania... Oczekiwania na wsparcie Fundacji datkami od wszystkich ludzi dobrej woli, do których skierowaliśmy prace konkursowe wykonane przez Dzieci.


Zapraszamy do śledzenia aktualności :)

Projekt: Budujemy szkołę w Ghanie


Data rozpoczęcia: 2017 r. / Data zakończenia: 2019 r.

OPIS PROJEKTUŻeby zrealizować cele na terenie afryki nawiązaliśmy współpracę z Zakonem Salezjanów, którzy pełnią swoją misję w Ghanie. 

Zakon ten posiada największe doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej. Mamy już wybraną konkretną lokalizację, na północy kraju, gdzie chcemy wybudować pierwszą placówkę edukacyjną. Wioska nazywa się Nankando, mieści się w rejonie Tatale, tuż przy granicy z Togo, około 500 km na północ od Oceanu Atlantyckiego. Budynek ma być szkołą podstawową. Ten krok pomoże w zmniejszeniu braków w infrastrukturze edukacyjnej i pozwoli dzieciom z bardzo biednych, słabo rozwiniętych wiosek w rejonie Tatale uzyskać edukację. Projekt zakłada pomoc około 180 uczniom w ciągu roku szkolnego. Wierzymy, że po zakończeniu tego projektu więcej dzieci będzie miało dostęp do podstawowej edukacji, a po jej ukończeniu będą lepiej przygotowane do kontynuacji nauki, zdobycia zawodu i podjęcia nowych wyzwań życiowych. Będąc świadomym ogromu potrzeb lokalnej społeczności, myślimy o planowaniu przyszłych przedsięwzięć. Głęboko wierzymy, że będziemy w stanie zrealizować wiele potrzebnych i przydatnych projektów. 

AKTUALNOŚCI PROJEKTU:

10 Grudnia 2020 r.

Rok od otwarcia szkoły w Nankando


Niesamowite, jak szybko leci czas! To właśnie dziś mija 12 miesięcy od otwarcia szkoły w Nankando. Był to piękny, gorący dzień w północno-wschodniej Ghanie. Mamy głąboką nadzieję, że wkrótce zajęcia w szkole zostaną wznowione, a w między czasie w górę pną się mury szkoły w Ntordo.


26 Czerwca 2020 r.

Film z otwarcia szkoły


Mimo, że od otwarcia szkoły w Nankando w dniu dzisiejszym mija już siedem miesięcy, to my wciąż wspominamy ten piękny dzień. Wyglądał on mniej więcej tak:
 
 

27 Maja 2020 r.

Wsparcie od firmy PARTNER PAPES


Po wielomiesięcznej podróży, do Temy w Ghanie dotarły artykuły szkolne sfinansowane przez firmę PARTNER PAPES Sp. z o. o. z Wrocławia. Teraz pozostaje tylko przetransportować materiały na północ, aby uczniowe w Nankando mogli z nich korzystać. W sam raz na nadchodzący Dzień Dziecka.


10 Grudnia 2019 r.

Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku szkoły w Nankando.


04.01.2018r. Fundacja AWRA podpisała porozumienie  z Salezjanami z Don Bosco - Prowincją w Zachodniej Afryce, z siedzibą w Ghanie. Na mocy tego porozumienia zobowiązała się sfinansować budowę szkoły podstawowej w Ghanie, w miejscowości Nankando. 10.12.2019r. - po niespełna dwóch latach od podpisania porozumienia - przedstawiciele Fundacji AWRA oraz zarządu AWRA GROUP uczestniczyli w uroczystym poświęceniu i oddaniu do użytku ukończonej i kompletnie wyposażonej szkoły. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12,00 . Uczestniczyła w niej niemal cała miejscowa ludność , a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, władz oświatowych oraz  uczniowie tej szkoły. 
Uroczystego otwarcia oraz poświęcenia szkoły dokonał Biskup diecezji Yendi - Vincent Boi-Nai. Po serii przemówień i podziękowań miejscowa ludność zaprezentowała krótki pokaz tańców rytualnych, po czym nastąpiła wymiana prezentów i pamiątek. Delegacja z Polski została obdarowana m.in. żywą owcą, 35 jamami(słodkimi ziemniakami) , strojem, jaki nosi starszyzna plemienna, pięknie oprawionymi rogami bawoła, bębenkiem i dzwonkiem. Na koniec nasza delegacja przywitała się z wodzem wioski i starszyzną plemienną oraz odbyła krótki spacer po wiosce , odwiedzając po drodze jedno z gospodarstw. Nie zabrakło także poczęstunku, który przygotowały siostry zakonne z Tatale. Miejscowa ludność po zakończonej uroczystości nie rozeszła się zaraz do domów, ale dalej bawiła się i biesiadowała.  
Wszystkim darczyńcom Fundacji AWRA , którzy wsparli budowę szkoły, pragniemy jeszcze raz podziękować za ofiarność. 
Salezjanie bardzo mocno podkreślają, że jest to pierwszy, w całości polski projekt, zrealizowany w Ghanie. Ksiądz Krzysztof - główny ekonom Prowincji- jest absolutnie przekonany , że inicjatywa budowy szkoły, to efekt działania Opatrzności Bożej.
Wizyta ta pozwoliła członkom Fundacji AWRA przekonać się na miejscu, jak bardzo peryferyjne miejsca w Afryce potrzebują naszej pomocy. W jednym z przemówień wyrażona została też nadzieja, że znajdą się jeszcze darczyńcy, którzy wykażą się otwartością na potrzeby tego regionu.


     Fundacja AWRA
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ostrów Wielkopolski,10.12.2019r.Przemówienie 
prezesa Fundacji AWRA

odczytane w Nankando w dniu 10.12.2019r. podczas uroczystego poświęcenia i otwarcia szkoły    "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością". (Jan Paweł II - papież)
   
    Mówiąc prościej: Bóg uczy nas, byśmy dzielili się tym, co posiadamy z bliźnimi, bardziej potrzebującymi niż my sami. Życie pokazuje, że radość czerpiemy zarówno z otrzymywania jak i z dawania.
   
    Właściciele przedsiębiorstwa AWRA i ich rodziny, będący zarazem założycielami Fundacji AWRA, podjęli w 2017 roku decyzję o budowie szkoły w Ghanie z trzech powiązanych ze sobą powodów:
     1) Sprzedają tutaj część swojej produkcji i wypracowują część dochodu,
     2) Jako chrześcijanie czuli się zobowiązani do podzielenia się częścią zysku  z  obywatelami Ghany,
   3) Uważali, że najbardziej efektywną i perspektywiczną formą pomocy jest inwestowanie w naukę oraz dobre wychowanie dzieci i młodzieży.
   
    Fundatorzy wzorowali się na ideach i wartościach Don Bosco i ojców Salezjanów, którzy  mają bardzo duże doświadczenie w pracy wychowawczej i dydaktycznej w krajach misyjnych. Nasz rodak pracujący w Ghanie o. Salezjanin - ks. Krzysztof Niżniak wskazał nam Nankando, w północnej Ghanie, jako miejsce najbardziej potrzebujące szkoły. Chcę mu w tym miejscu złożyć szczególne, serdeczne  podziękowanie za zaangażowanie i koordynowanie wszystkich działań, zaczynając od projektu, poprzez wszystkie etapy budowy aż po efekt końcowy-stojącą przed nami szkołę.
   
    W imieniu członków Fundacji AWRA chcę Wam powiedzieć, że nie oczekujemy podziękowań  za pomoc  w wybudowaniu szkoły, gdyż nie jest naszą zasługą to, że urodziliśmy się w Polsce, w Europie, gdzie żyje się dostatniej niż w Afryce.  Dziękujemy Wam- mieszkańcom  Nankando, że zechcieliście tą pomoc przyjąć.
   
    Ten piękny budynek  nie powstałby jednak, gdyby Wódz waszej wioski nie ofiarował ziemi pod jego budowę, gdyby nie trud i zaangażowanie Was – mieszkańców Nankando, gdyby nie praca architektów, kierownika budowy, rzemieślników różnych dziedzin budowlanych i wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w ten projekt, których nie sposób tutaj wymienić.                                                 

    Życzymy z całego serca by szkoła jak najdłużej, jak najlepiej Wam służyła.
 
    Szczęść Boże!
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Anna Golińska-Szymkowiak
                                                                                                prezes Fundacji AWRA


25 Października 2019 r.

Nawiązanie współpracy z firmą PARTNER PAPES z Wrocławia


25.10.2019r. doszło do podpisania "Umowy Darowizny" pomiędzy firmą PARTNER PAPES Sp. z o.o. we Wrocławiu, a Fundacją AWRA. Firma PARTNER PAPES zobowiązała się przekazać na rzecz Fundacji AWRA kwotę 7 tys. zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów biurowych dla budowanej szkoły w Ghanie. Za powyższą kwotę zostały już zakupione artykuły szkolne w ilości dwóch palet. Materiały te płyną obecnie w kontenerze statkiem do Ghany , razem z meblami podarowanymi przez szkołę z Holandii. Od firmy PARTNER PAPES otrzymaliśmy zapewnienie, że pragnie dalej angażować się w przyciąganie nowych darczyńców, dla realizacji celów Fundacji AWRA w Afryce.

20 Września 2019 r.

Szkoła w Nankando będzie wyposażona w sprzęt dzięki darczyńcom z Holandii


Z wszystkimi, którzy śledzą na stronie Fundacji AWRA postęp prac przy budowie szkoły w Nankando, możemy się podzielić bardzo dobrą wiadomością. Udało nam się włączyć do realizacji naszej idei darczyńców z Holandii. W czerwcu b.r. właściciel Firmy Wegdam - Pan Brian Wegdam, z którym właścicieli Firmy AWRA łączą nie tylko bardzo dobre relacje biznesowe, ale także koleżeńskie, postanowił zaangażować się w domknięcie całości projektu. Wiadomo, że szkoła nie może funkcjonować bez ławek, krzeseł, tablic, szaf i podobnego sprzętu. Tak się złożyło, że w szkole córki Briana podczas wakacji dokonywano wymiany całego wyposażenia. Brian załatwił , że całe , kompletne wyposażenie ( jak widać na zdjęciach w bardzo dobrym stanie ) szkoła z Holandii przekazała do budowanej przez nas szkoły w Nankando. Pracownicy Firmy Wegdam 20.09. i 25.09. osobiście zapakowywali sprzęt do kontenerów, a pomagali im w tym uczniowie . Na koszt Briana kontenery te płyną teraz statkami do Ghany i dalej będą dostarczone do Nankando. To włączenie się ludzi z drugiego końca Europy w pomoc dla dzieciaków z Ghany jest dla nas powodem do wielkiej radości. Dziękujemy kolegom i koleżankom z Holandii za osobiste zaangażowanie i wykonaną pracę przy załadunku. Żywimy także przekonanie ,że to nie ostatni nasz wspólnie realizowany projekt. Gorąco Was pozdrawiamy!


05 Sierpnia 2019 r.

Sfinansowanie budowy węzła sanitarnego przy budynku szkoły


Salezjanie z Ghany zwrócili się do Fundacji AWRA z prośbą o pomoc w wybudowaniu węzła sanitarnego przy szkole w Nankando. Realizowany projekt budowy szkoły nie uwzględniał wyposażenia budynku w ubikacje. Mają one dopiero powstać w jej sąsiedztwie w najbliższym czasie. 05.08.2019r. Fundacja AWRA przekazała 7000 euro , to jest pełną kwotę, którą uwzględnia kosztorys budowy, na realizacje tego celu. Całość tej inwestycji ma być zrealizowana w najbliższych tygodniach.

29 Maja 2019 r.

Budynek szkoły wyposażono w okna i drzwi


W budynku szkoły zainstalowano metalowe okna i drzwi. Jest to w Ghanie typowy materiał, z którego  wykonuje się te elementy wyposażenia budynków użyteczności publicznej. Do ukończenia całości pozostało jedynie pomalowanie szkoły. Prawdopodobnie prace te zastaną wykonane jesienią, przed jej uroczystym oddaniem do użytkowania.


26 Kwietnia 2019 r.

Budynek szkoły pokryty blachą.


Otrzymaliśmy następne zdjęcia dokumentujące postęp prac przy wykończeniu budynku szkoły. Dach został pokryty blachą. Widać, że prace zmierzają ku końcowi  i dzień, kiedy szkoła zacznie służyć  lokalnym dzieciom, zbliża się szybkimi krokami. Zamieszczamy też zdjęcie Wodza wioski z dedykacją dla nas.


22 Kwietnia 2019 r.

Na budynku szkoły założono więźbę dachową


Następny etap budowy szkoły jest za nami. Założono więźbę dachową . Jak widać na zdjęciach, zbudowana jest ona z metalowych kratownic , do których przymocowane są drewniane łaty. Czekamy na pokrycie dachu.


27 Marca 2019 r.

Nadszedł czas na...tynkowanie


Pora deszczowa ustąpiła, a teren wraz z drogą dojazdową do wioski osuszył się. Dzięki temu materiały budowlane dotarły do Nankando. Nadszedł czas na realizację kolejnych zadań. Tym razem jest to nakładanie tynków na wewnętrzne ściany budynku. Panowie w blasku słońca i pocie czoła wykonują zleconą pracę. Ciekawe co na to dzieciaki...?
22 Listopada 2018 r.

Niebawem budowa szkoły zostanie wznowiona


    Do Nankando można dojechać tylko w jeden sposób. Jest to piaszczysta droga, po której można poruszać się za pomocą pojazdu terenowego. Niestety dojazd do wioski jest możliwy jedynie w porze suchej, bo w porze deszczowej wertepy zamieniają się w rzekę. Wówczas wioska jest odcięta od świata.
    Właśnie z powodu pory deszczowej, w ciągu kilku ostatnich miesięcy, budowa szkoły nie mogła być kontynuowana. Obecnie z niecierpliwością czekamy na osuszenie drogi i wznowienie budowy.

Zapraszamy do śledzenia aktualności :)


10 Lipca 2018 r.

Budynek szkoły w stanie surowym. Zakupiono materiały na dach.


Otrzymaliśmy kolejne zdjęcia, które pokazują ,że budowa murów szkoły w stanie surowym została ukończona. Został także zakupiony materiał służący do budowy konstrukcji dachu oraz blacha na jego pokrycie.  Materiały te muszą teraz zostać przetransportowane z Temse kilkaset kilometrów na północ - do Nankando - miejsca budowy szkoły.


04 Czerwca 2018 r.

Wykonanie wieńca - etap kończący budowę murów szkoły


Budowa murów szkoły dobiega końca. Otrzymaliśmy zdjęcia z szalowania i zalewania wieńca. Budynek nabiera okazałych kształtów.


14 Maja 2018 r.

Mury pną się już do góry


Otrzymaliśmy dziś kolejne zdjęcie z Nankando . Tempo prac jest imponujące, bo widać już mury szkoły. Darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie i natychmiast po otrzymaniu zdjęć pokazujemy postęp robót, by każdy mógł dostrzec "swoją cegiełkę" w realizowanym projekcie.


10 Kwietnia 2018 r.

Budowa fundamentów dobiega końca


Otrzymaliśmy zdjęcia pokazujące, że pierwszy etap budowy szkoły dobiega końca. Mury "wyszły" z ziemi i można sobie unaocznić, jaką powierzchnię zajmie budynek.


27 Marca 2018 r.

Prace przy budowie nabierają tempa


Otrzymaliśmy dziś kolejną porcję zdjęć pokazujących ,jak posuwają się prace przy zalewaniu fundamentów szkoły. Można na te zdjęcia spojrzeć również od strony praktycznej i podziwiać przy użyciu jakich prostych metod powstaje ta budowla.


19 Marca 2018 r.

ROZPOCZĘTO BUDOWĘ SZKOŁY


Z olbrzymią radością pokazujemy pierwsze zdjęcia, które otrzymaliśmy dziś z Ghany, z Nankando. Widzimy, co aktualnie jest wykonywane. Jest to dowód, że budowa szkoły się rozpoczęła. Mamy  nadzieję, że aktualne zdjęcia zachęcą hodowców do ofiarności na ten cel.


09 Lutego 2018 r.

Błogosławieństwo ziemi pod budowę


W dniu dzisiejszym doszło do spotkania Salezjanina - księdza Krzysztofa Nizniaka z mieszkańcami wioski Nankando , w której będzie wybudowana szkoła. W trakcie spotkania twórcy projektu, a zarazem przyszli kierownicy budowy, zaprezentowali  projekt szkoły. Ksiądz Krzysztof i proboszcz parafii w Tatale - księdz Iwan Stojanowicz pobłogosławili ziemię, na której zostanie wybudowana szkoła. Teren pod budowę jest już uporządkowany przez mieszkańców wioski. Pozbierali oni kamienie i  zgromadzili część piasku. Ważne jest, aby  w miarę szybko, udało im się zgromadzić resztę piasku i rozpocząć produkcję pustaków, gdyż wykonanie fundamentów i filarów budynku planowane jest zanim rozpocznie się pora deszczowa, która przerwie prace. Zaprezentowane zdjęcia przybliżają miejsce, w którym ma powstać szkoła, a także pozwalają wyobrazić sobie panujące tam warunki bytowania. 

Ostatnie 5 zdjęć koresponduje ze Świętem Chorych , które będzie obchodzone za dwa dni. Zdjęcia te prezentują spotkanie kapłanów z chorymi, połączone z wspólną modlitwą i udzieleniem komunii św.

08 Stycznia 2018 r.

Podpisanie porozumienia


 Dnia 4 stycznia 2018 roku podpisano porozumienie  pomiędzy "Fundacja AWRA" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim a Salezjanami z Don Bosco Prowincja w Zachodniej Afryce, z siedzibą w Republice Ghana, miejscowości Ashiaman - Tema. Na mocy niniejszego porozumienia Fundacja zobowiązała się dofinansować budowę szkoły podstawowej  w Ghanie, w północnym rejonie tego kraju - w Tatale, dokładnie  w wiosce Nankando/Ntordo.

     Fundacja przyjęła na siebie zobowiązanie dofinansowania całości budowy szkoły kwotą 82000 euro. W chwili podpisania porozumienia Fundacja posiada środki na sfinansowanie 30% wartości inwestycji. Wpłaty na poczet budowy szkoły Fundacja będzie dokonywać 4 transzami. Pierwsza transza w kwocie 25000 euro została już przekazana na konto Salezjan - niezwłocznie po podpisaniu porozumienia. Terminy płatności następnych transz, to : 30.04.2018 r , 31.12.2018 r. i 31.03.2019r.

   Szkoła ma posiadać 6 oddziałów ( 6 klas ) i 4 toalety, a łączna powierzchnia użytkowa ma być nie mniejsza niż 820,8 metrów kwadratowych. Salezjanie Don Bosco zobowiązali się taką szkołę wybudować, przeznaczając na ten cel całość środków przekazanych przez Fundację. Inwestycja będzie realizowana sukcesywnie , wg. standardów obowiązujących w północnym rejonie Ghany, począwszy od stycznia 2018 roku. Planowany termin jej zakończenia, to kwiecień 2019 roku. Budynek szkoły po zakończeniu realizacji Projektu będzie stanowił własność Zgromadzenia Salezjan , zgodnie z prawem wewnętrznym Republiki Ghany. Po dacie oddania szkoły do użytku winna być ona bezpłatna i dostępna dla lokalnej społeczności. Salezjanie we współpracy z agendami rządowymi zobowiązują się zapewnić odpowiedni personel z właściwym wykształceniem , który będzie zarządzać w.w. placówką , oraz prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

   W 2017 roku minęło 25 lat od rozpoczęcia przez Salezjan działalności charytatywnej na terenie Ghany. Bilans dzieł zrealizowanych w Ghanie w tych latach, w postaci wybudowanych , a następnie prowadzonych placówek oświatowo-wychowawczych jest imponujący. Dlatego można mieć pewność, że posiadają Oni w tym względzie wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji tego dzieła, co sprawi, że wspólnie doprowadzimy je do szczęśliwego ukończenia.

 

05 Stycznia 2018 r.

Aktualne warunki nauki


Tak wyglądają obecnie warunki, w jakich uczą się dzieci w miejscowości, w której ma zostać wybudowana szkoła podstawowa ze środków ofiarowanych przez Fundację AWRA.


30 Października 2017 r.

Przygotowanie dokumentacji


Fundacja AWRA razem z Ghanijską Prowincją Salezjan jest w trakcie przygotowywania formy prawnej porozumienia określającego warunki pod jakimi będzie realizowany projekt budowy szkoły. Porozumienie to ma wyjaśnić w szczegółach wszystkie aspekty współpracy w trakcie jak i po zakończeniu projektu. Planowana data podpisania porozumienia to 08 - 10/11/2017.