Nasze cele

Przekaż nam 1% podatku KRS 0000688309

Poznaj cele naszej fundacji

 POBIERZ - Cele fundacji

AWRA dla mieszkańców Afryki

Fundacja ma wspierać społeczności lokalne w Afryce - głównie w Ghanie, na dalekich peryferiach tego kraju. Pomoc ma być kierowana tam, gdzie obecnie nie ma żadnej infrastruktury służącej edukacji dzieci i młodzieży. Fundatorzy mają przekonanie, że inwestowanie w edukację i wychowanie przyspieszy rozwój tego kraju, minimalizując tym samym presję migracyjną.

AWRA dla pracowników

Połowę pracowników naszego zakładu stanowią obcokrajowcy - głównie obywatele Ukrainy. Wielu z nich związało się na stałe z naszym zakładem. Przeprowadzili się do Polski, tutaj mieszkają, posyłają dzieci do polskich szkół, dorabiają się. Mają niekiedy problemy adaptacyjne w polskim środowisku. Nasza Fundacja zamierza wspierać ich w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych.

AWRA dla potrzebujących w Polsce

Chcemy pomagać osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomoc w pierwszej kolejności będzie udzielana osobom, które powiązane są z działalnością naszej firmy, np. hodowcom, czy ich pracownikom, których dotknęło nieszczęście.